گنجینه

وب نوشت محمدناصرعارفی "سیاسی-اجتماعی-ادبی-هنری

مرگ بي اجل

 

                  

  يال پرموج چمن فرياد جاري كرده است

        سنگ خشمي برتر ازپولاد جاري كرده است

 تيشه د لدا دگي افتاده روي دوش كوه

        بيستون خون ازسر فرهاد جاري كرده است

     بمب مرگ بي اجل را مي برد در كاخ كفر

       چون كه حكم مردن ا لحاد جاري كرده است

 ازفشنگ شعله ورخون كبوتر مي چكد

         رنگ سرخ كوچه را صياد جاري كرده است

   خاك با لبخند مردم مي شكوفد در بها ر

         غنچه, سر,ازتن رها برباد جاري كرده است

+ نوشته شده در شنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۸۴ساعت 10:31 توسط ( محمدناصرعارفی ) |